Διαδικτυακές τάξεις 2023-2024

Επισυνάπτεται λίστα με τα τμήματα του σχολείου μας και τους εκπαιδευτικούς τους.

Οδηγίες

Οι μαθητές εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα του εκπαιδευτικού της κάθε ώρας με χρήση του συνδέσμου (link) το οποίο βρίσκεται δίπλα στο όνομα του εκπαιδευτικού (στo αρχείο εδώ).

    Κατά την είσοδο στην εικονική τάξη μέσω της πλατφόρμας Webex, ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει το επώνυμο και το όνομα του με Ελληνικά γράμματα (δεν χρειάζεται κωδικός ή email του ΠΣΔ). Σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. χρήση ψευδωνύμου) δεν θα γίνεται δεκτός από τον εκπαιδευτικό.