Εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι μαθητές που εγγράφονται στην Α’ τάξη Δημοτικού είναι αυτοί που γεννήθηκαν το 2018. Για την εγγραφή απαιτείται: Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας (Το μπλε βιβλιάριο υγείας) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). ( Παρέχεται από τη Σχολική Μονάδα) Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ). Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. Ληξιαρχική πράξη γέννησης […]