Νέο εργαστήριο Η/Υ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αξιοποιήθηκε αίθουσα για τη δημιουργία 2ης αίθουσας πληροφορικής για το 3ο-13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας. Στην αίθουσα έγινε εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (ethernet και τροφοδοσίας ρεύματος), προστέθηκε ο απαραίτητος ενεργός δικτυακός εξοπλισμός (gigabit switch 24 θυρών), τοποθετήθηκε επιτοίχιος προβολέας και διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος ώστε να μπορεί να αξιοποιείται πλήρως με χρήση 10+1 Η/Υ. Έτσι, στο νέο […]