Εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι μαθητές που εγγράφονται στην Α’ τάξη Δημοτικού είναι αυτοί που γεννήθηκαν το 2018.

Για την εγγραφή απαιτείται:

  1. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας (Το μπλε βιβλιάριο υγείας)
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). ( Παρέχεται από τη Σχολική Μονάδα)
  3. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ).
  4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης για αλλοδαπούς μαθητές

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.

Οι εγγραφές αρχίζουν στις 01 Μαρτίου και τελειώνουν στις 20 Μαρτίου 2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως στο σχολείο μας.

΄Ωρες εγγραφής : 10:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Ο Διευθυντής

Αχιλλεύς Γκαραβέλας