Ενημέρωση για υλοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο διδακτικό-εκπαιδευτικό τους έργο, πρόκειται να υλοποιηθούν διασχολικές επιμορφωτικές ημερίδες.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί (ανά ομάδες τάξεων) για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας μία (1) επιμορφωτική ημερίδα σε εργάσιμη ημέρα και ώρες (από 08:30 – 13:30) :

1. Στις 09 Απριλίου 2024 (ημέρα Τρίτη), για τους εκπαιδευτικούς των Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων.

2. Στις 11 Απριλίου 2024 (ημέρα Πέμπτη), για τους εκπαιδευτικούς των Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.

Αυτό σημαίνει πως για τις παραπάνω ημερομηνίες (09 & 11/04/2024 και ανάλογα με την τάξη) δεν θα γίνουν τα μαθήματα στις αντίστοιχες τάξεις (οι μαθητές δεν θα έρθουν, μία από τις δύο παραπάνω ημέρες, στο σχολείο τους) αφού οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στις ημερίδες.