Ενημέρωση για ελέγχους προόδου Α΄ τριμήνου

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών του 3ου και του 13ου Δ.Σχ. Καρδίτσας για το Α΄ τρίμηνο, θα αποσταλούν στις 22-12-2020 στα e-mails των γονέων/κηδεμόνων. Σε έντυπη μορφή θα δοθούν όταν ανοίξουν οι σχολικές μονάδες.

Επικοινωνία γονέων-κηδεμόνων με το 3ο και 13ο Δ.Σχ. Καρδίτσας

Παρακαλούμε όποιος γονέας-κηδεμόνας έχει αλλάξει το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που χρησιμοποιεί για επικοινωνία με το σχολείο, να επικοινωνήσει άμεσα με το σχολείο (πρωινές ώρες) και να το δηλώσει.