Ενεργοποίηση της σύνδεσης με το Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Καρδίτσας

Μετά από επικοινωνία με το Δήμο Καρδίτσας, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και τον ΟΤΕ, το 3ο και 13ο Δημοτικό σχολείο Καρδίτσας αξιοποιούν πλέoν υψηλότατες ταχύτητες διασύνδεσης στο διαδίκτυο ? Internet (μέσω του ΠΣΔ) οι οποίες αγγίζουν τα 80Mbps! Για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, προμηθευτήκαμε σύγχρονο δρομολογητή (router) με ethernet θύρες ταχύτητας Mbps και ειδικό […]