ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ3, Γ4, ΣΤ3 1ος κύκλος ΕΥ ΖΗΝ

Στον 1ο κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «ΕΥ ΖΗΝ» (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2021) το Γ3 τμήμα με την εκπαιδευτικό Αντωνάκη Παρασκευή, το Γ4 τμήμα με την εκπαιδευτικό Λάρδα Ευγενία και το ΣΤ3 τμήμα με την εκπαιδευτικό Παπαγιαννοπούλου Ελένη υλοποίησαν το πρόγραμμα «Γνωρίζω και Φροντίζω το σώμα μου». Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δράσεις και διδακτικές επισκέψεις. Συγκεκριμένα, ο […]