Νέο εργαστήριο Η/Υ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αξιοποιήθηκε αίθουσα για τη δημιουργία 2ης αίθουσας πληροφορικής για το 3ο-13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας. Στην αίθουσα έγινε εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (ethernet και τροφοδοσίας ρεύματος), προστέθηκε ο απαραίτητος ενεργός δικτυακός εξοπλισμός (gigabit switch 24 θυρών), τοποθετήθηκε επιτοίχιος προβολέας και διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος ώστε να μπορεί να αξιοποιείται πλήρως με χρήση 10+1 Η/Υ.

Έτσι, στο νέο εργαστήριο, αξιοποιείται πλήρως το ένα από τα δύο φορητά εργαστήρια των συστεγαζόμενων σχολείων, επιτρέποντας ταχύτατη ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των υπολογιστών χωρίς την ανάγκη συνεχής μετακίνησης σε διαφορετική αίθουσα κάθε ώρα με ότι αυτό σημαίνει για τη απαλοιφή ζημιών και αυξημένης φθοράς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα 2 σταθερά εργαστήρια, καλύπτουν πλήρως το ωράριο του μαθήτος ΤΠΕ των δύο σχολείων ενώ 35 ώρες /εβδομάδα παραμένουν διαθέσιμα για αξιοποίηση από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων.