3ο – 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Στην Α΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας. Στον συνημμένο χάρτη φαίνονται τα γεωγραφικά όρια των οδών που περικλείουν τις διευθύνσεις μόνιμης κατοικίας των μαθητών/τριών για φοίτηση στο σχολείο μας. 

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Δικαιολογητικά εγγραφών

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στην Α΄ τάξη (το έντυπο παραλαμβάνεται από το σχολείο).

  2. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.

  3. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από ιατρό (παραλαμβάνεται από το σχολείο πριν την εγγραφή).

  5. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας σε φωτοτυπία (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ ή αντίγραφο μισθωτηρίου κ.λ.π.).

  6. Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο) – για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, επίσημα μεταφρασμένης.

Προαιρετικά:

-Αίτηση εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης (το έντυπο δίνεται από το σχολείο).

 

Ωράριο εγγραφών:  Από 01/03/2023 έως 20/03/2023

Καθημερινά: 10:00 – 12:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2441021773 και 2441073912

Από τη Διεύθυνση των Συστεγαζόμενων Σχολείων

Για εμφάνιση των επικαιροποιημένων χαρτών (2/2023)  πατήστε εδώ

Για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή πατήστε εδώ

Για την Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση εγγραφής πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο πατήστε εδώ