Ενημέρωση για την λειτουργία 3ου -13ου Δ.Σχ. την Τρίτη 19-1-2021

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Καρδίτσας κλειστά θα παραμείνουν και την Τρίτη 19-1-2021 τα Δημοτικά σχολεία.

Το 3ο και 13ο Δημ.Σχολεία θα λειτουργήσουν με εξ αποστάσεως διδασκαλία (πλατφόρμα webex), με το πρόγραμμα να αρχίζει στις 14.10 με το μάθημα της πρώτης ώρας του ωρολογίου προγράμματός και να ολοκληρώνεται την πέμπτη ώρα στις 17.20.