Προγράμματα από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 16 Ιανουαρίου η κ. Παΐλα Ανθή, εξειδικευμένη ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού, υλοποίησε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα σε τμήματα του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, τα τμήματα Ε2, Ε3, ΣΤ3 και ΣΤ4 παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός». Παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Pr.E.P.E.I., όπου οι ήρωες του Θεάτρου Σκιών – ο Καραγκιόζης, ο Χατζηαβάτης, ο Μορφονιός, κ.α. συμμετέχουν σε διαφορετικά σενάρια, όπου λαμβάνουν χώρα επεισόδια εκφοβισμού. Η αξιοποίηση ενός κλασικού ήρωα μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών συνδυάζει το μοντέρνο με το παραδοσιακό, προωθώντας κοινωνικές αξίες και αρχές για χρήση εντός της τάξης. Το πρόγραμμα και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο site: www.prepei.eu. Αντίστοιχα, τα τμήματα Α3 και Β3 υλοποίησαν το πρόγραμμα «Ασφαλή Όρια του Σώματος», όπου μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αντιληφθεί χρήσιμους κανόνες και έννοιες προστασίας του εαυτού του.