Ενημερωτικό Σημείωμα Λειτουργίας ΕΔΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), που σκοπό έχει τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση, την υποστήριξη μαθητών και τη συμβουλευτική και υποστήριξη των οικογενειών τους.

Μέλη της ΕΔΥ αποτελούν η ψυχολόγος κ. Τζαμπαζίδου Κωνσταντίνα και η κοινωνική λειτουργός κ. Ανατολιώτη Γεωργία.

– Ώρες λειτουργίας της ΕΔΥ για το 13ο Δημοτικό Σχολείο : Κάθε Πέμπτη 8.30 έως 12.30

– Ώρες λειτουργίας της ΕΔΥ για το 3ο Δημοτικό Σχολείο : Κάθε Τρίτη 8.30 έως 12.30

Οι γονείς των δύο σχολείων για να κλείσουν ραντεβού με τα μέλη της ΕΔΥ, μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2441021773 (3ο Δ.Σ.) και 2441073912 (13ο Δ.Σ.)