3ο – 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 28 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.  Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.  Στον συνημμένο χάρτη φαίνονται τα γεωγραφικά όρια των οδών που περικλείουν τις διευθύνσεις μόνιμης κατοικίας των μαθητών/τριών για φοίτηση στο σχολείο μας.

Δικαιολογητικά εγγραφών

1.Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από ιατρό (παραλαμβάνεται από το σχολείο πριν την εγγραφή).

4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας σε φωτοτυπία (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ ή αντίγραφο μισθωτηρίου κ.λ.π.)

5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στην Α΄ τάξη (παραλαμβάνεται από το σχολείο).

6. Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο) – (για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, επίσημα μεταφρασμένης).

7. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (δίνεται από το σχολείο).

Ωράριο εγγραφών: Η προσέλευση των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο για την εγγραφή των μαθητών/τριών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2441021773 και 2441073912 και με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορoνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Καρδίτσα, 22/02/2022

Από τη Διεύθυνση των Σχολείων

Για εμφάνιση του χάρτη πατήστε εδώ

Για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή πατήστε εδώ

Για την Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση εγγραφής πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο πατήστε εδώ