Διάθεση self-test για τους μαθητές

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από  την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου τέσσερα  (4) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου  να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο επόμενων εβδομάδων (4-17/10).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ