Επικοινωνία

Διευθυνση: 3ο & 13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσα

                   Σακελαρίου Λάμπρου 53

                   Καρδίτσα , ΤΚ 43100 

Τηλέφωνο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας: 2441021773

Τηλέφωνο 13ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας: 2441073912

E-mail 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας: mail@3dim-kardits.kar.sch.gr

E-mail 13ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας: mail@13dim-kardits.kar.sch.gr